вторник, 26 февруари 2019 г.

Анекс за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри и възпитателите в Детските ясли в Шумен

Подписа се анекс за възнагражденията в Детските ясли гр. Шумен, основните възнаграждения на медицинските специалисти става 720 лв, а на възпитателите 700 лв от 01.01.2019 г., Най - вероятно ще бъдат получени още този месец!

Подписа се КТД в ЦНСТ 1 и 2 "Слънчево детство".

На 25.02.2019 г се подписа Колективния трудов договор на ЦНСТ 1 и 2 "Слънчево детство" гр.Шумен. Благодарение на добрия социален диалог, добронамереност, професионализъм на Управителя г-н Йордан Йорданов бяха постигнати договорености за допълнителни плащания, отпуски, професионален опит и др. С разбирането, че човешките ресурси са основната част на всяка социална услуга и подобряването на условията на труд и заплащането значително ще подобрят качеството на услугата, пожелаваме все така да продължава добрата ни съвместна работа!!!

сряда, 6 февруари 2019 г.

900 лв достигнаха възнагражденията на медицинските сестри в Детската ясла във Велики Преслав

Благодарим на кмета на Община Велики Преслав г-н Александър Горчев за достигнатите възнаграждения на медицинските сестри от 900 лв, в Детска ясла във Велики Преслав!!! Устойчивото през годините взаимодействие и разбиране, че инвестициите в работниците и служителите повишават квалификацията и професионализма, а от там и качествената услуга дават своите добри резултати. Пожелаваме на Кмета и неговия екип до продължават добрата работа в социалния диалог, а ние ще сме конструктивен и коректен партньор! Успех през 2019 г.!!!

сряда, 24 октомври 2018 г.

В Шумен се учреди Експертен съвет към Дирекция „Инспекция по труда - Шумен” с участието на КНСБ и КТ „Подкрепа”

На 23 октомври в Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен се учреди първият в страната експертен съвет към директора на териториална дирекция „Инспекция по труда”. Участници в срещата бяха г-жа Анета Денева, областен координатор на КНСБ – Шумен, г - н Радостин Павлов, експерт в РС на КНСБ Шумен, г-жа Соня Върбанова, председател на Синдикалния регионален съвет на КТ „Подкрепа”- Шумен, Илияна Събева - представител на КТ "Подкрепа", г-жа Стела Методиева, директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен и г-жа Десислава Иванова, представител на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Шумен. Експертният съвет се създава и ще функционира в изпълнение на сключеното на 5 октомври ново Споразумение за сътрудничество между КНСБ, КТ „Подкрепа” и ИА „Главна инспекция по труда”, с гарант за неговото изпълнение Министъра на труда и социалната политика. То развива действащото до момента споразумение, подписано на 7 октомври 2009 г., като включва нови области на сътрудничество. Усилията ще бъдат насочени към осъществяване на по-ефективни дейности за постигане както на здравословни и безопасни условия на труд, така и за защита на трудовите, осигурителни и синдикални права. В Споразумението се предвижда съвместни експертни срещи за обсъждане на проблеми при прилагане на трудовото законодателство и предприемане на общи инициативи за представяне на проблемите пред МТСП. Предвидени са мерки за усъвършенстване на информационния обмен, с цел по-добра координация между териториалните структури на страните по Споразумението. Предвидено е, при започване на планови проверки за спазване на трудовото законодателство и ЗБУТ в предприятия, където има организации на синдикалните конфедерации – страни по Споразумението, контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда”, да канят представителите на синдикалните структури в тези предприятия, за да могат при възможност да присъстват. Освен, че ще бъдат канени на проверките, синдикалните организации ще продължават да подават сигнали за нарушения на трудовото законодателство. За предприятия, където няма организации, проблемите трябва да бъдат обсъждани и решавани в областните и общински съвети по условия на труд. Страните ще организират и съвместни публични изяви, свързани с съвместни национални и регионални инициативи. Експертният съвет в Шумен ще осъществява текуща координация по спазване на Споразумението на територията на област Шумен, като ще бъдат разписани детайлно процедурите на взаимодействие, съобразно спецификата на региона.

Позиция на КНСБ по повод изказвания на лидери на работодателски организации

КНСБ изразява острото си недоволство срещу репликите на някои лидери на работодателски организации, че синдикатите са „вредни за България“. Подобно поведение охулва утвърдени европейски ценности и инструменти на социалния мир, разпалва вражди и призовава предприятията и техния мениджмънт към война със синдикатите и техните организации. Така, съзнателно или не, носителите на подобно поведение вредят на социалния мир, без който няма как да се поддържа прогнозируема и предвидима икономическа и социална среда за национални и чужди инвеститори и производители. Правото на сдружаване, правото на протест и организиране в синдикати е конституционно уредено и международно признато вкл. в Декларацията по правата на ООН и никой не може да подлага това на съмнение, камо ли да го използва за лични или корпоративни цели. КНСБ изразява острото си възмущение и от репликите на някои лидери на работодателски организации, които обявиха, че са „готови да доведат 20 000 работници на площада“ в контрапротест срещу майките. Приемаме това не само като атака към правото на сдружаване, което има над 130-годишна история в България и по света, но и към демократичните ценности като цяло. Такива изказвания поставят под съмнение не само отношенията между труда и капитала, но и европейския облик на страната ни като място, в което диалогът, а не диктатът е водещата сила. Реплики от този род водят до ненужно обществено напрежение, резултатите от които могат да бъдат непредвидими. Ако подобна практика продължи, КНСБ ще сезира всички международни институции за поведението на водещи работодателски организации, включително Международната организация на труда, МКП, ЕКП, Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, както и световните бизнесорганизации, в които членуват българските работодатели.

вторник, 31 юли 2018 г.

Подписа се общински Колективен трудов договор за системата на образованието в Община Нови пазар

Днес се подписа Общинския Колективния трудов договор в системата училищното и предучилищното образование за Община Нови пазар. С него се договориха в по - големи размери от отрасловия договор условия за работещите в системата членове на синдикалните и работодателските организации!!! Благодарим на общинското ръководство, на кмета г-н Ивайло Камаджиев, зам. кмета г-жа Йорданова, г-н Добрин Иванов - председател на СРНПБ и на г-жа Желязкова за конструктивния социален диалог и разбирането, че добре функциониращата система на образованието минава и през добре платения, мотивиран и квалифициран учител и не педагогически персонал. От страна на синдикатите участваха Румяна Костова - общински председател на СБУ, Росица Димитрова - общински председател на НУС и Радостин Павлов - общински координатор на КНСБ за общините Нови пазар и Каспичан. ОКТД се сключи за срок от 2 години и ще бъде вписан в Инспекцията по труда.

понеделник, 30 април 2018 г.

1 МАЙ

Уважаеми приятели, На Първи май РС на КНСБ Шумен и РК ”Спорт и здраве” Шумен организират за своите членове и всички приятели от Шумен и областта Първомайски спортен празник. Този успешен шуменски модел и наша „запазена марка” показва, че духът на шуменци и техния естествен стремеж към феърплей в обществените и спортни надпревари с ясни правила е жив и създава усещане за приемственост, за принадлежност, а в духа на празника за празничност. Каним всички шуменци на игрищата на СУ”Сава Доброплодни” от 9.00 ч. Официалното откриване ще бъде от 10.00 ч. Честит празник! Анета Денева

петък, 27 април 2018 г.

Поднасяне на венци и цветя по повод Световния ден на безопасност и здраве при работа!

На този ден отдаваме почит на загиналите в трудови злополуки работници и служители!

КНСБ с кампания в помощ на децата на загинали работници Всеки може да помогне с един SMS на 17 777 с текст DMS POMOGNI

КНСБ стартира кампания в помощ на децата на загинали работници. От днес всеки, който желае да помогне, може да го направи като изпрати SMS на 17 777 с текст DMS POMOGNI. Цената на съобщението е 1 лв., която може би е незначителна сума за всеки, но би променила живота на едно дете, което няма да дочака своите родители да се завърнат от работа. От 1998 г., КНСБ и сдружение с нестопанска цел „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов” помагат на деца, загубили родителите си да преодолеят изпитанията, пред които съдбата ги е изправила. Към момента стипендиантите на благотворителния фонд са 47. Те са от различни райони на цялата страната, в т.ч. деца на загинали при изпълнение на служебните си задължения в МВР, мини „Бобов дол”, мина „Ораново”- гр. Симитли; мина „Джурково” – гр. Лъки, ТЕЦ „Марица изток 2”, „Горубсо-Златоград”, „Горубсо-Мадан”, на загубили живота си при изпълнение на мисия в Кербала – Ирак и др. Подпомагаме и деца, които са загубили родителите си при тежки катастрофи и бедствия. Реагирахме при трагедията с потъналия туристически кораб в Охридското езеро през септември 2009 г., подпомагаме 4 деца на загинали и тежко пострадали при драматичната катастрофа на гара Хитрино през декември 2016 г. За съжаление през последната година добавихме още пет деца в списъка със стипендиантите на фонда. След тежката злополука на 14 март тази година, КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” взеха решение да бъдат подпомогнати семействата на двамата загинали Цеко Василев и Красимир Желев с по 1000 лв. и 2 – годишно момиченце на Цеко Василев да бъде включено за получаване на стипендия до завършване на средното си образование. Преди две години, при трудовата злополука през месец април 2016 г., КНСБ отново помогна на семействата на двамата загинали в същия завод 3 на „Арсенал” АД. Последният наш стипендиант е 8 годишно момченце на загинал работник при трудова злополука на 12 март тази година в ДП НКЖИ – гр. Пловдив. Децата получават по 50 лв. на месец докато завършат средното си образование. Всяка година абитуриентите получават допълнително по 200 лв. еднократна помощ за официални облекла. През месец май 2017 г. 7 от стипендиантите завършиха образованието си, а тази година абитуриентите ще бъдат 3-ма. За да изпълняваме отговорностите си към децата, загубили своите родители при трудова злополука, средно годишно са необходими по 25 хил. лв. Голяма част от средствата се набират чрез благотворителни кампании като тази. Ние, в КНСБ, вярваме, че всички трудови хора са братя. А братството е именно това – да споделяш еднакви каузи, да се бориш, да падаш и да вдигаш този до теб, когато си мисли, че няма кой да му подаде ръка. Ние вярваме в тази кауза. Знаем, че вярвате и вие. Помогнете днес. За да има едно щастливо утре за децата на България.

петък, 20 април 2018 г.

Отворено писмо от изпълнителния съвет на ФСЗ към КНСБ

ОТНОСНО: Протестни действия координирани от Медицинска федерация „Подкрепа” в системата на Регионална здравна инспекция Уважаеми колеги, Благодарение усилията на ръководствата на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ и КНСБ, както и активната позиция на синдикалните организации в страната, стана възможно да бъдат увеличени възнагражденията в системата на Регионална здравна инспекция /РЗИ/, при положение, че това увеличение не беше предвидено на първо четене на Държавния бюджет 2018г. Ръководството на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ предложи в дневния ред на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, като отделна точка да бъде коментирано създалото се напрежение в системата на РЗИ. Федерацията води преговори за справедливо разпределение увеличението на трудовите възнаграждения на различните категории персонал в системата на РЗИ, както и допълнително материално стимулиране за качествено и количествено извършена дейност. Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ настоява за нова дългосрочна визия за цялостното развитие на системата на РЗИ. Действията на МФ „Подкрепа” на са съгласувани с Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ. Не сме информирани, кога и къде се е взело решение за протестната акция и какви са конкретните искания. Призоваваме членовете на синдикалните организации на Регионалните здравни инспекции в страната сами да решат как и какви действия да предприемат след самостоятелната инициатива на МФ"Подкрепа", за да имат успех, а не поредното разочарование след тази популистка акция!

четвъртък, 19 април 2018 г.

Първомайски спортен празник по случай 1 май Ден на труда

На 01.05.2018 г. от 9.00 ч.на спортната площадка на СОУ "Сава Доброплодни" ще се проведат състезания по Мини футбол, Волейбол, Дартс и Теглене на въже. Каним Ви да отпразнуваме заедно 1 май Международен ден на труда. Организатори са РК "Спорт и здраве" Шумен, КНСБ със партньорството на Община Шумен.

понеделник, 26 март 2018 г.

Среща със зрелостници от СУ "д-р Петър Берон" Хитрино!!!

Днес се срещнахме със зрелостниците на СУ "д-р Петър Берон" Хитрино, по проект "Моето първо работно място" на КНСБ и Министерство на образованието. Разговаряхме за това какво е трудов договор, какви права и задължения произтичат от него, с какво да внимавам като си търся работа в чужбина, видове обезщетения и на какво да обърна внимание като си прекратявам тридовия договор!!!

петък, 23 февруари 2018 г.

Как се установява сумирано изчисляване на работното време след 01.01.2018 г.

Установяването на сумирано изчисляване на работното време е правомощие на работодателя. Съобразно законовите изисквания той следва да определи календарния период на отчитане (седмичен или месечен), като няма ограничение за еднократност на периода, а само за неговата продължителност – до 6 месеца. Следва да се има предвид, че начинът на отчитане на работното време – подневно или сумирано се определя в правилника за вътрешния трудов ред, който се издава от работодателя след провеждане на предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда. С Постановление № 95 на Министерския съвет от 18.05.2017 г. се правят промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, които влизат в сила от 01.01.2018 г. Прието е изменение на чл. 9а и са създадени чл. 9б, 9в и 9г, които регламентират правила относно сумираното изчисляване на работното време, свързани със: • съставянето на поименните графици за работа; • определянето на нормата за продължителност на работното време; • отчитането на извънреден труд пред инспекцията по труда. Съставяне на поименните графици за работа при сумирано изчисляване на работното време Задължения на работодателя: • едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време да утвърди поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване; • да съхранява поименните графици най-малко 3 години след края на периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време; • да запознава работниците или служителите с утвърдените поименни графици преди започване на работа по тях. Работодателят изменя утвърдените поименни графици през периода, за който е установено сумираното изчисляване: • при промяна на числеността на заетите работници и служители; • при промяна на други обстоятелства, при които те са утвърдени.

Отстъпки за синдикални членове на КНСБ!!!

1.гр. Шумен - Кардиолог - Д-р Детелин Димов, пл.Възраждане №1, ет.2, 16 каб - Първичен преглед за членове на КНСБ 15% 2.гр. Шумен - Оптика "Жени оптик", ул. "Климент Охридски" №3 / срещу църквата на пл.Кристал /, отстъпка за синдикални членове на КНСБ от 10% 3.гр. Шумен - Ал и Ко Шумен - Заредени до 15 л до 30 л - 6 ст на литър, от 30 до 200 л - 10 ст на литър, от 200 до 500 л - 11 ст на литър, отстъпки на Пропан - бутан - 4 ст на литър, масла - 10% отстъпка, аксесоари - 5% отстъпка, хранителни стоки - 5% отстъпка, гуми, филтри и др.услувки - 3% отстъпки. Отстъпката става с издадена от фирмата карта, която можете да получите в офиса на РС на КНСБ Шумен, бул."Славянски"№30, ет.1, стая 3 4.гр. Шумен - Фризьорски салон "Валентина Емилова Ченгелиева-Петрова", бул. "Велики Преслав" 1, вх. 5 - Отстъпка от 10% а на всички фризьорски услуги / без материали / за мъже и жени, синдикални членове на КНСБ срещу представена карта на КНСБ. 5.Ет„Асимп-ип-д-р Стилиян Маджаров”ЕИК 127579455, АГ Дейности 10 % отстъпка за синдикални членове на КНСБ, тел.0888957355, Кабинети с адрес: гр. Шумен, ул.”Цар Освободител”130, Първа частна АГ клиника, и гр. Нови пазар, ул.”Бузлуджа”17. 6.Технотранс - Шумен ЕООД, офис на Бул."Симеон Велики" 59а, /под магазин за дрехи втора употреба "Шано"/. Водачи категория "В", "В+Е", "С", като за синдикалните членове на КНСБ и техните семейства отстъпката е 16%! 089 688 9363,0876467740 - Пламен Великов. 7.ДЕДИ ИМОТИ ЕООД ЕИК 200400142, ДЕДИ ИМОТИ ЕООД в обекта находящ се на ул.Княз Борис I № 14, работещ под бранда БЪРЗО ХРАНЕНЕ ПРИ МИЛЧЕВ от менюто както следва: 1.Топли напитки – 10 % 2.Скара – 10 % 3.Закуски – 10% 8.БИРАРИЯ „ОРЕХА”, находящ се на ул. „Хаджи Димитър”, гр. Нови пазар от менюто както следва: отстъпки от 15% на целият асортимент от менюто/ при сметка над 300 лв +5%/. тел.за контакти: 0876594222. 9.ЕТ "Астра"12 - Т.Тодоров" - Снежана Тодорова, цветарски магазин, ул."Хан Омуртаг"№6, при закупуване на цвета - 10% отстъпка, тел.0887238549, 0896695133 10.д-р Николай Стоянов Георгиев - невролог - 15% отстъпка за членове на КНСБ от преглед от специалист и 15 % отстъпка електромиографско изследване. Адрес и контакти:тел.0899859571, кабинет: пл.Възраждане 1, ет.3, к-т 6/Старата поликлиника/. 11.Ресторант „Замък” с управител Димитър Димитров, адрес: гр.Велики Преслав, ул. „Ал.Стамболийски” № 82, тел.за контакти – 0892730330 При направен оборот над 200.00 лева – отстъпка от 20% 12. Ресторант "Парадайс", гр.Шумен, ул.Васил Априлов 67А/ до Хироргичния блок на МБАЛ Шумен". При направен оборот за синдикални членове на КНСБ над 200 лв - 20% отстъпка. За контакти:Каприел Ашодян 0887435285. 13. ОПТИКИ „ЮНИГЛАС” –Обекти на територията на Шумен на бул.”Славянски”9 /срещу тунела с цветя/ тел. 0886174 717 и на пл.”Освобождание”1-тел. 0885776696, Нови пазар, пл.Оборище 1, тел.0888838746, 20% отстъпка за членове на КНСБ Отстъпки в размер на 20% от цените на редовните и непромоционални стоки и услуги в оптиките в цялата страна. 14. д-р Хартюн Авидисян - специалист вътрешни болести и нефрология, за синдикални членове 12% отстъпка при преглед. Тел. 054 871050, 0889435208, прегледи се правят след предварително записване по телефона. Кабинета се намира в град Шумен, ул." Отец Паисий" №20. Отстъпки в размер на 20% от цените на редовните и непромоционални стоки и услуги в оптиките в цялата страна. 15."Kalin ska"- ЕООД, гр.Нови пазар, ул.Цар Борис №2, 10% отстъпка за суми над 10лв, за покупка на цветя и венци, за синдикални членове на КНСБ. Телефон за контакти и поръчки:0878770641 16.Гр. Шумен - Строителна фирма „Крас Би Вал” ООД, ул. Хан Крум 4; ет.3; офис 2 - 15 % отстъпка от цената на всяка предоставена оферта 17. Магазин за авточасти Елиткар,за гр.Шумен и всички магазини в страната при закупуване на стоки отстъпка от 15% за членове на КНСБ. Нововключени партньори: 18. Д-р Донка Димитрова - зъболекар, гр.Шумен, ул."Кирил и Методий" 98А - партер/ до стария портал на болницата/, тел.0886712773. След предварително уговорен час. 10% отстъпка от тези цени: 1.Преглед - 15лв; 2.Почистване на зъбен камък - 60лв; 3.Фотопломба - 50 лв За членове на КНСБ!!! 19. Психолог Катя Крумова, индивидуална консултация до 60 мин, цена 40 лв, цена за членове на КНСБ - 35 лв. Индивидуална психологична работа с деца 40 лв, за деца на членове на КНСБ - 35 лв. Телефон за връзка:0898776981 При необходимост синдикалните членове да се обърнат към председателите на Синдикалните организации на КНСБ или към РС на КНСБ Шумен за допълнителна информация.

петък, 9 февруари 2018 г.

Активният мониторинг трябва да включва всички елементи на системата за БЗУТ

“Активен мониторинг” е текуща дейност, при която се проверява дали превантивните и защитни мерки по отношение на опасностите и риска при работа, както и разпоредбите за прилагане на системата за управление на безопасността и здравето при работа се реализират, тяхното осъществяване съответства ли на определените критерии. Контролът върху цялостната дейност не трябва да бъде инцидентен. Той трябва да се осъществява на основата на изградената фирмена организация за управление на дейността, в периодика и насоченост, свързани с проявленията и оценената степен на съществуващите професионални рискове. Активният мониторинг трябва да включва всички елементи на системата, както и: а) изпълнението на конкретните планове, на установените критерии за ефективност и на поставените цели; б) системно инспектиране от специалистите по безопасност и здраве при работа в предприятията на системите за работа, работните помещения, работното оборудване, поведението на работниците и т.н.; в) наблюдение на здравето на работещите, чрез подходящи форми за наблюдение и проследяване, с цел откриване в ранен стадий на признаци и симптоми на увреждания основно от трудовата дейност, с цел определяне и прилагане на ефективна защита (по същество това е една от основните функции на службата по трудова медицина). Необходимо е да се изготвят разпоредби за провеждане на периодичен одит, за да се определи дали системата за управление на безопасността и здравето при работа и нейните елементи функционират адекватно и ефективно, дали осигуряват предвижданата защита на работещите и недопускане на инциденти.

четвъртък, 8 февруари 2018 г.

Предложение от РС на КНСБ за учредяване на годишен конкурс "Безопасни и здравословни условия на труд" към Областния съвет по условия на труд!!!

На днешното заседание на областния съвет по условия на труд предложихме да се учреди годишен конкурс на тема "Безопасни и здравословни условия на труд" в четири категории: Предприятия, Мениджъри, специалисти по БЗР и Личности с принос в популяризирането на ЗБУТ в региона! Предложихме и критерии за оценка и подбор на останалите членове на съвета, като на заседание на 27.04.2018 ще вземем решение за учредяването на конкурса. Считаме, че е редно, полезно и конструктивно да се стимулират работодателите, които инвестират и спазват трудовото законодателство в региона!!!

четвъртък, 19 октомври 2017 г.

Работеща България излиза на национален протест на 27 октомври под знамената на КНСБ с искане за достойни заплати. Това реши Координационния съвет на Конфедерацията днес. Мотото на протеста ще бъде „Работеща България иска по-високи заплати“.

Работеща България излиза на протест за достойни заплати на 27 октомври 19 October 2017 Новини protest edit Шествието ще тръгне в 11:30 от площад „Св. Александър Невски“ и ще мине през две спирки – Министерския съвет и централата на АИКБ, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Имаме своите претенции към държавния бюджет за области, които не са дофинансирани и ще останат такива и през следващата година. Това са най-вече агенциите, които работят на терен – тези за социална защита (АСП, Агенцията по заетостта), приходните агенции – НАП и митници, домовете за стари хора, училищното здравеопазване. За тях е предвидено 5 на сто увеличение в хазната за 2018 година, а ние искаме поне 10, а на места и 15%, посочи Димитров. Сред причините за протеста е хроничният дефицит в областта на науката – БАН и Селскостопанска академия. Затова КНСБ ще подкрепи и техния протест на 1 ноември. Сами чухте исканията на пожарникарите в събота, а се задава и протест на полицаите, обяви лидерът на КНСБ пред журналисти. Исканията на Конфедерацията са само за заплати, в тях няма политическа намеса. Не смятаме да сваляме правителството, напротив повечето наши членове смятат, че то ще изкара пълния си четиригодишен мандат. Затова трябва да дава заплати и ние ще ги поискаме на 27 октомври, отсече Пламен Димитров. Той определи като правилни думите на премиера Бойко Борисов, че бизнесът трябва да плаща по-високи заплати и го насърчи да продължава с изявленията в тази посока. Основната ни цел е да накараме правителството да създаде среда, в която да преговаряме спокойно с реалния бизнес, в предприятията, за по-високи заплати. Кресчендото, което напоследък се лее от София и някои представители на работодателски организации, само заглушава нашите разговори, посочи президентът на КНСБ. Затова КНСБ настоява за изцяло нова глава в Кодекса на труда, която да регламентира как се договарят заплатите и това е едно от исканията на организацията към кабинета. Настояваме България да се присъедини към Алианса за по-високи заплати, който сега се формира в Европа, обяви още Пламен Димитров. Той е иницииран от Европейската конфедерация на профсъюзите и цели да обедини представителите на Европейската комисия, държавите-членки и мултинационалните компании в името на по-високи заплати в Източна Европа. Създава се ядро за натиск от 8 държави, сред които Германия, Холандия, Франция и Швеция – най-големите инвеститори. Включва се и Вишеградската четворка. Страната ни трябва да се включи в тази инициатива, защото това ще доведе до реален ръст на заплатите у нас, категоричен бе Димитров. На митинга се очакват около 6 000 души, всеки от които ще представлява своят сектор. Не искаме да събираме цяла България, а да изразим ясно и силно искането на работещите за по-високи заплати, посочи лидерът на КНСБ. Сред другите причини за протеста са опитите да бъдат отнети изконни права на работещите у нас като добавката за стаж и възраст, популярна като „клас“. Недоволство предизвикват и намеренията в бюджета на ДОО да бъдат орязани парите за болнични за първите три дни, заяви президентът на най-голямата обществена организация. Ще протестираме пред АИКБ, защото техния председател в момента оглавява Асоциацията на българските работодатели. Подозирам, че в сградата няма да има никого, защото ще ги е страх, но поне ще чуят какво мислят хората за тяхното поведение спрямо работещите, обобщи Пламен Димитров. Според председателя на федерацията на миньорите Валентин Вълчев в много от фирмите от реалния сектор има увеличение на заплатите. В момента обаче текат преговори за следващата година и подобно шествие ще помогне на хората в предприятията да договорят по-високо заплащане за следващата година. България е най-бедната държава и това важи и за здравеопазването, посочи вицепрезидентът на КНСБ и председател на Федерацията на синдикатите в здравеопазването д-р Иван Кокалов. Той повтори едно от основните искания на медиците – работещите в големите и малките градове да получават достойни и съизмерими възнаграждения.

19 Ден на Българския лекар!!!

19 октомври - Ден на Българския лекар!!! Честит празник, колеги! Пожелавам Ви здраве, щастие,професионално съвършенство и благополучие! Бъдете все така всеодайни в денонощния си труд в името на най-важната ценност - здравето на човека! ТКС на ФСЗ към КНСБ

сряда, 20 септември 2017 г.

КНСБ чрез Колежа за работническо обучение, провежда обучение на работници от "Ново стъкло" ЕАД гр.Нови пазар, по ОПРЧР схема "Ваучери за заети лица"

На 14 и 18.09.2017 г. стартираха обучения по КК4 Дигитална компетентност и КК2 Английски език по ОП РЧР схема "Ваучери за заети лица. Обучаемите са работници и служители от "Ново стъкло" ЕАД, а обучаваща институция е Колежа за работническо обучение към КНСБ. Доброто взаимодействие с предприятието, качественото обучение и мотивация на работещите ще доведе до още по - добро партньорство. Обученията ще се извършват на територията на СУ "Васил Левски " Нови пазар за което благодарим на Директора на училището г-жа Снежана Райкова.. "Само доброто взаимодействие между бизнеса, местната власт и синдикатите, може да доведе до устойчивост и развитие както на човешките ресурси, така и на доходите на работещите." сподели Радостин Павлов - общински координатор на КНСБ Нови пазар.

понеделник, 18 септември 2017 г.

ТЪЖНА ВЕСТ

на 17.09.2017 г. почина Виолета Баева, детски учител и дългогодишен наш председател на СО в ДГ "Братя Грим". Почивай в мир! Винаги ще бъдеш в сърцата ни!!! От РС на КНСБ Шумен

сряда, 16 август 2017 г.

Подписа се КТД за ДУЗ

На 28.07.2017 г. се подписа КТД за работещите медицински специалисти в детските градини и училищата. Срока на КТД е за 18 месеца. Продължава добрия диалог с община Шумен! Благодарим за разбирането и социалната ангажираност на общината, че добрите условия на труд и възнаграждения, водят до качествена и професионална работа.

Анекс за увеличение на възнагражденията на медицинските сестри и възпитателите в Детските ясли в Шумен

Подписа се анекс за възнагражденията в Детските ясли гр. Шумен, основните възнаграждения на медицинските специалисти става 720 лв, а на възп...